Divadlo Cože

Divadlo Cože?

 
Toto lingvisticko-divadelní neformální uskupeni bylo založeno proto, aby v žádném případě nenastavovalo zrcadlo. Nikomu, Nietzchemu a hlavně ne divákovi. Hlavní nosná myšlenka tohoto divadla ještě nebyla objevena, nicméně použijeme-li jako intelektuální výstup výsledek několika fyzicko-psychologických konfrontaci mezi autorem a scénáristou, dramaturgem a scénografem
a všech ostatních s režisérem, je nadmíru jasné, že půjde-li o divadlo, bude to divadlo velmi zvláštních forem.

www.divadlocoze.cz