Životopis

Lukáš Rais naroz en 15. 5.1975 v Sokolově Vysoká škola: VŠUP atelier Sochařství II pod vedením Prof. Doc. Jiřího Beránka, prof. Kurta Gebauera a Krištofa KinteryLukas R 20161876 2 port final

Držitel ceny rektora UMPRUM za rok 2006. Držitel ceny atelieru Sochařství za rok 2006, 2007, 2009

Tvorba sochaře Lukáše Raise spočívá na třech pilířích, jimiž jsou sochy a plastiky, design a divadlo.Ve své tvorbě Lukáše s Raisem se především věnuje přetváření již vytvořených, převážně normovaných, subjektů v nové formě a významu tak, aby nebylo pro běžného diváka obtížné objekty definovat, popsat, prožít a nakonec zjistit, že nic není tak, jak by se na první pohled mohlo se zdát. Jednoznačným favoritem mezi použitými materiály jsou kovové trubky a jejich průmyslové produkty. Autor je přesvědčen, že tento materiál je obdařen dokonalými možnostmi modelace a sám si říká o své přetváření, což umožňuje vyjádření autorových vlastních prožitků, životních situací a banalit, které nabývají nečekaných souvislostí až poté, co jsou zformovány do sochařských objektů. Za nedílnou a velmi důležitou součást tvorby považuje autor sám proces výroby, který s sebou přináší mnohé technické problémy a vyžaduje spolupráci celého kolektivu spolupracovníků, kteří ačkoliv sami nejsou profesně umělci, ale špičkoví odborníci svých (většinou technických) oborů, přinášejí do procesu své vlastní výtvarné cítění aniž si to uvědomují. Tento sociální aspekt vytváření soch je nesmírně přínosný, jak pro autora samotného, ​​tak i pro nezúčastněného diváka.

Od roku 2010 úzce spolupracuje s Palácem Akropolis na interaktivních projektech TRAFFIC DANCE a TRAFFIC DRUMS. Lukáš Rais je tvůrcem vizuální stránky projektu a spolupráce s pohybově – divadelním uskupením S pitfire Company Zakládající člen Divadla Cože?, které od roku 2009 pravidelně hraje v paláci Akropolis